jaarverslag 2021

Vorig jaar dachten we nog dat 2020 een raar werkjaar was, maar 2021 was ook al raar. Steeds meer mensen merkten dat werken meer is dan met plezier inhoudelijk je ding doen. Werken brengt structuur, het gevoel ergens bij te horen en contact. Waar dat wegvalt (vanwege corona, ziekte of andere uitval, baanverlies) reageren mensen verschillend. Wie in beweging wilde komen, kon dat bij ons krijgen. Op verschillende manieren begeleidden we weer mensen, stap voor stap, in de richting die ze zichzelf wensen. Soms hielp werk vinden, soms hielp van werk veranderen, en zelf veranderen wilde ook nog wel eens helpen. In 2021 werkten wij meer dan in 2020. Hier en daar was het wat saaier (veel op kantoor), maar dat bracht ook verdieping en focus op individuele trajecten. Ook trokken we er (binnen wat kon en mocht) wat vaker samen op uit, wat onze samenwerking (die toch al innig was) nog verder heeft verstevigd. Graag nemen we je in dit jaarverslag mee in wat 2021 ons op werkgebied bracht. Het zou fijn zijn elkaar in het nieuwe jaar weer te ontmoeten.

Opnieuw loopbaantrajecten & persoonlijke coaching voor CZ

In 2020 werd de interne coachpool door CZ middels evaluatie en selectie geprofessionaliseerd. We mochten blijven. Wat we toen niet wisten is dat medewerkers van CZ vanaf maart 2020 zouden thuiswerken en dat die situatie, met een korte onderbreking hier en daar, tot op de dag van vandaag zou duren. In 2021 zagen we, ondanks deze bizarre situatie, toch de nodige medewerkers voor loopbaantrajecten en persoonlijke coaching. Eén op één op ons kantoor, zo nodig afgewisseld met digitale sessies. Medewerkers hadden (juist in deze tijd) behoefte hun loopbaan tegen het licht te houden en een perspectief of alternatief te bedenken. In de persoonlijke coaching werd gewerkt aan oplossen of dealen met thematiek die vanwege thuiswerken en missen van contact met collega’s naar boven kwam, zowel in werk- als privéleven. In november is opnieuw met CZ geëvalueerd, ons contract is weer verlengd. Daar zijn we blij mee en trots op.

Groei in re-integratietrajecten voor het UWV

In 2020 was er al groei zichtbaar in onze activiteiten voor het UWV. In 2021 heeft die groei zich verder ontwikkeld. Dit bracht met zich mee dat we conform contract met het UWV een Klanttevredenheidsonderzoek hebben laten uitvoeren. De respons daarvan ligt hoog (94 %) en onze klanten geven onze begeleiding een 8,8. Met deze KTO-resultaten zijn we dik tevreden. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen besloten we elke enquête die door klanten wordt ingevuld gepaard te laten gaan met een donatie aan Stichting Lezen en Schrijven. De lijnen met de Adviseurs Werk van het UWV blijven kort, wat het goede doen voor de klant effectief en de samenwerking heel soepel maakt.

Nieuwe formule voor Soep met Brood – intervisie voor leidinggevenden

Er liepen ook dit jaar twee intervisiegroepen voor leidinggevenden. Maar wel een big change in 2021: na acht jaren stopte Mathilde in september 2021 met koken voor deze groepen. Lang geleden werd Soep met Brood zorgvuldig uitgedacht als intervisieformule voor leidinggevenden, maar gezien de groei van De Co-operatie is deze arbeidsintensieve aanpak niet meer handig. Na lang wikken en wegen is de knoop doorgehakt. Maar absoluut niet getreurd: de intervisiegroepen draaien gewoon door. Nu eten we bij Villa Pastorie.

Continuering verdiepende coaching voor het ETZ

Ook in 2021 verzorgden we individuele coachingstrajecten voor ETZ-medewerkers, voornamelijk paramedici. Werken in het ziekenhuis vroeg ook in 2021 veel van hen. Niet alleen werkdruk was een onderwerp. We hebben in 2021 een aantal verdiepende coachingstrajecten begeleid, waarbij niet-helpende patronen zijn opgespoord en zijn vervangen door nieuw, wél helpend gedrag. We hebben erg genoten van het enthousiasme en de dankbaarheid van onze ETZ-klanten.

Executive coaching – eindelijk onze zakelijke sofa

2021 was het jaar waarop eindelijk lukte waar we al een tijdje op mikten: professionals op (leidinggevende) soloposities coachen die in de waan van de dag minder dan ze lief is (of goed voor ze is) aan reflectie toekomen. Bij ons kopen ze denktijd. Eens in de maand, eens in de zes weken: benen nog net niet op tafel, sparren over wat zich voor doet. Wij zijn gewoon onszelf, stellen goede vragen en bewaken de rode draad. Die gaat meestal over iets waarin werk en persoonlijkheid elkaar raken. Na anderhalf uur werken weer opgeladen de deur uit, dat is waar het om draait. Voortschrijdend inzicht en samen pragmatisch kijken bracht nieuwe visie, nieuw gedrag, nieuwe energie.

Echt nieuw in 2021: Netwerktraining voor ondernemers Gemeente Oisterwijk

Zeer in onze nopjes waren we met de opdracht van de Gemeente Oisterwijk om een training te geven aan ondernemers uit de gemeenten Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk. In een reeks van drie bijeenkomsten werden netwerkvaardigheden aangebracht en versterkt. Netwerken is er voor deze groep makkelijker, leuker en effectiever door geworden. De follow-up is begin 2022.

Fijne ‘kleine’ opdrachtgevers

Ook in 2021 waren er enkele fijne opdrachtgevers die niet zo vaak maar regelmatig of eenmalig een klant brachten. Vaak zijn dit langlopende contacten, soms jaren geleden gelegd. We vinden het, juist in deze bijzondere tijden, heel tof om dit netwerk om ons heen te hebben. Meestal ging dit om coaching of loopbaanwerk. In deze categorie was er ook een intensief en kortlopend project, waarin we een ondernemer klaarstoomden voor een belangrijke zakelijke pitch. Ook hierin combineerden we het zakelijke en persoonlijke: ‘life is a pitch’.

Wat gaan we doen met onze Open Coffee Tilburg in Station88

Onze uit de hand gelopen hobby (want vrijwilligerswerk) is in 2021 niet gelopen zoals wij hadden gehoopt. We kwamen in 2020 los van het oude imago van Open Coffee Tilburg, begin 2021 was het deelnemersaantal per bijeenkomst opgelopen tot ruim 40. ‘Op naar de 88!’, riepen we met onze samenwerkingspartners bij Station88. Helaas maakten de coronamaatregelen verdere groei in het deelnemersaantal lastig, ook hebben we bijeenkomsten gecanceld vanwege de RIVM-maatregelen. We zijn in gesprek met Station88 over op welke manier we in 2022 verder gaan met de Open Coffee Tilburg. Volgend jaar weten we meer.

Een geruisloos feestje: we bestonden in juli 2021 vijf jaar

De Co-operatie is een mooie fusie van twee solo-bedrijven: Sandra runde KommonSens, Mathilde Brood Coaching. We ontmoetten elkaar in 2014 bij een opdracht voor de VOV. Deze ontmoeting leidde tot koffie drinken en na een tijdje af en toe een gezamenlijke klus doen. Omdat de klussen groter werden startten we in juli 2016 samen De Co-operatie. Inmiddels zijn we echt zakelijk getrouwd: onze solobedrijven zijn opgeheven. Onze samenwerking blijft plezierig, boeiend en uitdagend. Er is lol, we voeden elkaar professioneel en persoonlijk, en soms levert een beetje wrijving juist de glans op waar we beiden naar op zoek waren. Ons jubileum vierden we zonder rumoer en gewoon samen, dat past het best bij ons. Maar natuurlijk zijn we blij en trots, en verwachten we minstens tot ons 70e samen in business te zijn.

Wat kwam er terecht van onze ambities voor 2021? En wat willen we in 2022?

  • Netwerken opzetten – De coronapandemie beperkte ons enigszins in de ambitie netwerken voor ondernemers op te zetten, hebben we ook in 2021 gemerkt. Door de klus voor Gemeente Oisterwijk hebben we hiermee toch een begin kunnen maken. Er staat niet voor niets ‘begin’. Er kan nog zeker verdiept en uitgebreid worden. Dat zouden we zeker graag willen in 2022.
  • Nieuw loopbaanwerk & persoonlijke coaching – In 2021 waren we graag in contact gekomen met voor ons nieuwe organisaties. In dit opzicht is 2021 een lastig jaar voor ons geweest. Gelukkig is wel de werkrelatie met vertrouwde en loyale opdrachtgevers in 2021 geïntensiveerd, waardoor onze omzet ruim boven die van 2020 uitkwam. Toch blijven we altijd op zoek nieuwe opdrachtgevers die willen investeren in hun medewerkers door hen loopbaanonderzoek en persoonlijke coaching aan te bieden. Dat vinden we niet alleen vakinhoudelijk interessant en leuk. Het geeft ons werkplezier nieuwe organisaties van binnen te leren kennen.
  • Intervisie – De ochtendintervisie was een ‘no go’ in 2021 vanwege de coronamaatregelen. Wel was er dus verandering in de Soep-met-Brood-formule. Deze verandering geeft ook weer ruimte voor meer intervisiegroepen starten. Lijkt ons leuk!
  • Preventief werken aan duurzame inzetbaarheid – We hebben in 2021 drie thema’s rond duurzame inzetbaarheid uitgedacht, die zowel in een groep als individueel het gewenste effect kunnen hebben. Denk aan persoonlijk leiderschap, werkdruk en werkgeluk. Wij zijn enthousiast. Als u dat nou ook bent…