INTERVISIE

maak je tijd om echt te kijken?

Intervisie is een krachtig instrument om met en van elkaar te leren. Het maakt leren persoonlijk, toegesneden op wat je op dat moment bezighoudt en direct toepasbaar op je dagelijkse werk. We hechten veel waarde aan de sfeer. Veiligheid en humor vinden we belangrijk. We hanteren intervisiemodellen die zeer gestructureerd zijn maar wel praktisch en eenvoudig toepasbaar blijven. De intervisieopbrengst is daardoor hoog. Voor degene wiens case onder de loep lag, maar ook voor mensen die geen case inbrachten.

Als je je team wilt stimuleren zelfstandig te leren, en dat leren praktisch en persoonlijk wilt maken, is intervisie een prachtig instrument. We praten graag met je door over hoe dat er binnen jouw organisatie uit zou kunnen zien. Naast deze in company-intervisie runnen we ook intervisiegroepen met individuele inschrijving. Zo vormen we dus groepen met deelnemers afkomstig van verschillende organisaties. Dat maakt ‘bij elkaar in de keuken kijken’ mogelijk. Organisatie-overstijgend leren dus.

Soep met Brood: intervisie voor leidinggevenden

Leidinggeven is een prachtig vak. In de hectiek van de dag kan het wel lastig zijn écht stil te staan bij je eigen handelen. Intervisie kan je daarbij helpen. Ook vind je binnen je organisatie soms niet de sparringpartner waar je behoefte aan hebt. Of je kunt benieuwd zijn naar hoe andere leidinggevenden situaties aanpakken waar jij ook wel eens mee te dealen hebt. Soep met Brood is onze heerlijke niet-alledaagse intervisieformule. Een kleine groep leidinggevenden(4 á 5) komt vijf keer per jaar samen. Dan wordt er intensief intervisie bedreven aan de hand van eigen cases. Deze intervisie wordt helder en trefzeker (maar zonder keurslijf) begeleid. We werken bewust met zo’n kleine groep en op een voor veel leidinggevenden gunstig tijdstip: aan het eind van je werkdag, onder etenstijd. De opbrengst is hoog, de sfeer goed, de groep op elkaar ingespeeld. De prettige ambiance van Villa Pastorie in Tilburg draagt daar aan bij. Een reeks van vijf intervisiebijeenkomsten kost € 675,- exclusief btw en je maaltijd.

VROEG: ontbijtintervisie voor leidinggevenden

Het is wat je denkt dat het is: eerlijke ontbijtgesprekken over leiding geven. Een kleine groep leidinggevenden uit diverse organisaties. Zij leren met en van elkaar. Meedoen kan als je leiding geeft, hoe je je rol precies noemt (manager, directeur, projectleider…) is niet zo van belang. Ook als je ondernemer bent, kan VROEG passen. De reeks bestaat uit zes begeleide intervisiebijeenkomsten van twee uur, plus de frisse inbreng van mede-leidinggevenden uit andere organisaties én een ontbijt. Kosten voor een seizoen meedoen zijn € 625,-

Wil je aanschuiven bij Soep met Brood of VROEG? Zoek contact met Mathilde!