REïNTEGRATIE & OUTPLACEMENT

wat wordt jouw nieuwe baan?

Wanneer werken niet meer lukt of loopt, mag je soms van je werkgever een reïntegratie- of outplacementtraject volgen. Bij reïntegratie is er zelfs een wettelijke verplichting om je te begeleiden in je zoektocht naar nieuw werk.

In een reïntegratietraject krijg je hulp bij gestructureerd zoeken naar een nieuw loopbaanperspectief. Als het gaat om reïntegratie 2e spoor kun je door ziekte je huidige werk niet meer doen en is er geen passend werk voor jou binnen de huidige organisatie. Ook dan krijg je hulp om een passende nieuwe baan te vinden buiten de organisatie. Je onderzoekt aan de hand van gesprekken (en huiswerk…) wat je goed kunt en wat je graag doet, en ook wat je juist niet wilt of kunt. Je kijkt naar persoonlijke effectiviteit, je werknemersvaardigheden en je positie op de arbeidsmarkt. Aan de hand van dit ‘persoonlijke profiel’ ben je in staat keuzes te maken, je weet welk werk bij je past, wat je kunt en wat je loopbaanmogelijkheden zijn. Vervolgens werk je toe naar die baan ook daadwerkelijk vinden.

Bij outplacement speelt er wat anders. Outplacement wordt ingezet als je verplicht afscheid moet nemen van je werk, bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie of een arbeidsconflict. En net als bij een reïntegratietraject 2e spoor ga je bij outplacement op zoek naar het loopbaanperspectief dat bij jou past. Natuurlijk ga je daarna aan de slag om in die nieuwe, fijne baan terecht te komen.

Wij hebben ook een overeenkomst met het UWV, waardoor mensen met een AG- of  ZW-uitkering via het UWV dergelijke trajecten bij ons vergoed krijgen. Dat zijn, in UWV-jargon, werk-fit-trajecten én naar-werk-trajecten. Je mag ons natuurlijk bellen of mailen om daar meer over te weten te komen. Het is wel belangrijk dat je dat doet in samenspraak met je werkcoach van het UWV.

Wanneer je met een AG- of ZW-uitkering wilt ondernemen, is de kans ook aanwezig dat het UWV je naar ons zal doorverwijzen. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om mee te doen aan De Ploeg Tilburg. Ook hiervoor geldt dat dat alleen kan in afstemming met je werkcoach van het UWV.