UWV trajecten

wat wordt jouw nieuwe baan?

Werkfit

Mag je van het UWV een werkfit-traject volgen? Dan ben je wellicht door je Adviseur Werk getipt dat dat bij ons kan. Er zijn veel bureaus die dit aanbieden. Het is belangrijk dat je goed voor jezelf uitzoekt of het bureau waarmee je in zee gaat bij je past. Hoe beter de klik, hoe beter je in het traject tot resultaten komt. Als we vanuit die klik samen aan de slag gaan, zul je ook meer (werk)plezier hebben in je traject (en wij dus ook 😉).

Voor wie is werkfit?

Heb je een UWV-uitkering? Is dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, WIA, Wajong) of Ziektewet-uitkering? Dan kan het UWV besluiten dat je een werkfit-traject mag volgen. Dit re-integratie traject wordt bekostigd door het UWV.

Wat is het doel?

Doel van een werkfittraject is dat je zicht krijgt op een passend loopbaanperspectief, en dat je op termijn in staat bent (in je wensberoep) aan het werk te gaan. Het gaat erom dat jij (met ons) uitzoekt wat een passende baan voor jou zou kunnen zijn, rekening houdend met de omstandigheden waar jij in verkeert. Er ligt dus (vanuit het UWV) geen harde eis dat je werk móet hebben bij afronding van je traject. Wel zul je aan de slag moeten gaan met zaken die je kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Het UWV gebruikt daarvoor de termen persoonlijke effectiviteit, verbeteren werknemersvaardigheden en verkennen positie op de arbeidsmarkt. Het komt erop neer dat je fysiek en mentaal fit (genoeg) moet zijn om de arbeidsmarkt passend te betreden. Niet zelden resulteert een werkfit-traject bij ons toch in een baan. Niet omdat het moest, maar omdat jij er klaar voor bleek.

Geen protocol, wel samen aan de slag

Voor ons is iedere klant anders en dat willen we graag zo houden. Natuurlijk kunnen we in grote lijnen zeggen hoe een traject eruit ziet (zie hieronder), maar er ligt nooit een protocol dat wij braaf afwerken. Wij zijn ook graag onszelf en we nemen aan dat jij dat ook wilt zijn. Daarom maken we een traject waarin we doen wat jij nodig hebt. Dat bepalen we samen, en dat doen we stap voor stap.

Onze aanpak: van binnen naar buiten

In grote lijnen kun je zeggen dat wij ‘van binnen naar buiten’ werken. We starten uiteraard met verkennen van jouw persoonlijke, unieke situatie en bespreken met je wat je wilt bereiken met het traject. We werken niet met testen, wel met opdrachten, huiswerk en spellen. Je krijgt op die manier gestructureerd, stap voor stap, helder waar je kansen, kwaliteiten (en uitdagingen en valkuilen) liggen. Vanuit die ‘binnenkant’ werken we naar buiten: wat zijn jouw kansen op de arbeidsmarkt en wat moet je doen of bijleren om daar te komen. In de begeleiding stellen we ons empathisch en persoonlijk op. En we geven graag gevraagd en ongevraagd feedback.

Persoonlijke coaching combineren met het zakelijke doel

Soms liggen er zaken in het verleden die nog een plek mogen krijgen. Soms zijn er nare ervaringen met eerdere werkgevers, soms liggen er issues op persoonlijk vlak die re-integratie kunnen bemoeilijken. Hiermee gaan we aan de slag middels inzichtgevende coaching. We zijn geen therapeuten, maar betrekken dit persoonlijke stuk wel bij het werkfit-traject. Gedane zaken nemen geen keer, maar je kunt wel leren hier effectiever mee om te gaan. Denk hierbij concreet aan zelfvertrouwen, assertiviteit en zelfsturend vermogen vergroten, omgaan met verandering, acceptatie van je situatie en leren doseren om werk en privé in balans te houden.

Elementen in het werkfit-traject

Hoewel er dus geen protocollaire aanpak ligt, blijken veel van onze klanten iets van hetzelfde nodig te hebben. Daarom gaan we vaak aan de slag met:

 • In beeld brengen van je persoonlijkheid aan de hand van schrijfopdrachten en spellen
 • In kaart brengen van je kernkwaliteiten en talenten
 • Uitzoeken wat je valkuilen zijn en hoe je daar effectiever mee om kunt gaan
 • Uitzoeken welke voorwaarden voor jou belangrijk zijn om goed & gelukkig in je werk te zijn
 • Je opleiding en werkervaring goed op papier zetten (CV maken)
 • Plan maken om de arbeidsmarkt beter te verkennen
 • Netwerkgesprekken (of sollicitatiegesprekken) voorbereiden en trainen

Stappenplan

 • Fase 1: kennismaking in klikgesprek – Elk traject start met een kennismakingsgesprek. Hierin verkennen we je situatie en wat jij op dit moment nodig hebt om werkfit te worden. Je onderzoekt hierin ook zelf of het naar jouw idee ‘klikt’. Dit klikgesprek is vrijblijvend. Pas als je besluit bij ons je traject te willen doen, komt de volgende stap in beeld.
 • Fase 2: ondertekenen plan en akkoord van UWV – Zodra jij aan je werkadviseur van het UWV doorgeeft dat je met ons door wilt, ontvangen we van hem of haar je werkplan. Wij maken dan een re-integratieplan. Dit wordt vervolgens akkoord gegeven door het UWV. Dan kan je werkfit-traject echt beginnen.
 • Fase 3: samen aan de slag in individuele gesprekken – Middels gesprekken, huiswerkopdrachten, activiteiten en spellen ontvouwt zich je traject. We werken gestructureerd en intensief aan de punten die we hebben afgesproken. Omdat er geen protocol ligt dat we afvinken en omdat alle afspraken bij ons individueel zijn, is dit steeds afgestemd op wat jij op dat moment nodig hebt. Afhankelijk van het besluit van het UWV kan onze begeleiding een half jaar tot een jaar duren, in sommige situaties zelfs anderhalf jaar.
 • Fase 4: resultaten verzamelen – We brengen je resultaten samen in kaart. Resultaten kunnen liggen op meerdere vlakken, ook tegelijkertijd. Persoonlijke groei, een voor jou passend loopbaanperspectief, vrijwilligerswerk opgepakt, een opleiding gaan doen, sollicitatievaardig zijn, je CV en LinkedIn op orde… Alles telt mee bij werkfit zijn (en blijven).
 • Fase 5: formeel afronden of toch nog vervolgstap – Elk werkfit-traject sluiten we af met een rapportage aan het UVW. Uiteraard doen we dat in overleg met jou. Mocht dat passend zijn is een vervolgtraject (Naar werk) soms een mogelijkheid. Of dit kan besluiten wij niet zelf, daarover gaat het UWV.

Contact? Graag! Je kunt ons bellen of mailen voor een klikgesprek.