jaarverslag 2020

Het was een raar jaar. Voor iedereen. Nog nooit spraken we zoveel mensen die last hadden van hun werk. Niet per se van de inhoud, maar wel van het ontbreken van contact. Ieder zocht een eigen manier om dat contact toch voor elkaar te krijgen. Voor sommigen betekende 2020 ook minder werk, of gewoonweg niet kunnen doen wat je altijd deed. Dat gold niet voor ons. Wij konden, op een uitzondering na en natuurlijk wel een beetje aangepast hier en daar, eigenlijk prima ons werk blijven doen. Daarvoor bedanken we onze klanten en opdrachtgevers, met wie we in 2020 plezierig samenwerkten en tot mooie resultaten kwamen. We brengen je graag een update van wat we in 2020 zoal uitvoerden. En we nemen je mee in onze ambitie voor 2021.

Loopbaantrajecten & persoonlijke coaching voor CZ

Hoewel we al jaren medewerkers van CZ begeleiden, was dit toch een bijzonder jaar. De interne coachpool werd door CZ ‘onder handen genomen’. Er werd geëvalueerd, geselecteerd, gecontracteerd. CZ lanceerde op haar intranet een speciale website voor ‘de CZ-coaches’. We zien uit naar nog meer medewerkers begeleiden bij hun persoonlijke zoektocht naar werk waar ze goed & gelukkig in zijn.

Dealen met werkdruk voor het ETZ

Voor de paramedici van het ETZ verzorgden we in het begin van het jaar een workshop over hoe te dealen met werkdruk. Dat het een lastig thema is wisten we van tevoren. Werkdruk wordt individueel ervaren. Waar de een er last van heeft, heeft de ander dat niet. De verschillen zijn enorm, de (voor)oordelen ook. Is last hebben van werkdruk je eigen schuld? Nou nee, het is een combinatie van factoren, vaak ín jou maar ook buiten jou. Wil het zeggen dat je zelf in actie moet komen. Ja, dat wel. Met hen die dat wilden zijn we individuele trajecten gestart, waarin medewerkers slimme, praktische, persoonlijke oplossingen vonden. Ook in 2021 ligt de route naar coaching op dealen met werkdruk open. Wij kijken ernaar uit.

Re-integratietrajecten voor het UWV

Onze activiteiten voor het UWV raakten in 2020 verder uitgebreid. Waar we voorgaande jaren vooral in beeld waren als begeleiders bij het starten van een eigen onderneming, vinden de werkcoaches van het UWV en hun klanten ons nu ook voor trajecten naar loondienst. Het levert ons een breed scala aan klanten op. Herintreders na ziekte of ontslag, zeer uiteenlopende uitkeringssituaties, laag en hoog opgeleid, mannen en vrouwen, jong en niet meer zo jong. De diversiteit en het elke keer weer bijzondere persoonlijke verhaal achter de klant spreekt ons aan en maakt dat we voor elke klant maatwerk leveren. De samenwerking met het UWV bevalt ons goed. Wij spreken werkcoaches die betrokken zijn bij hun klanten, open samenwerken en ver gaan om voor hun klant de beste resultaten te behalen.

Soep met Brood – intervisie voor leidinggevenden

Er liepen (en lopen) ook dit jaar twee intervisiegroepen (met lekker eten) voor leidinggevenden. Externe input halen, sparren met collega-leidinggevenden uit andere organisaties en meteen de volgende dag met vers verworven inzichten aan de slag. Sommige deelnemers doen al jaren mee. Als er een plaats vrijkomt wordt die rap opgevuld. Vanwege de kleine groep, de bereidheid tot leren en de openheid van alle deelnemers is de opbrengst van deze intervisiegroepen hoog. Over de inhoud van de bijeenkomsten communiceren we nooit, de vertrouwelijkheid van wat er onderling gedeeld wordt is de belangrijkste voorwaarde voor het succes van deze intervisie. Omdat de lopende groepen vol zitten starten we in 2021 een vergelijkbare formule, maar dan ’s ochtends. Ontbijtintervisie zeg maar. Opnieuw een kleine groep leidinggevenden, hoge kwaliteit intervisie, samen sparren op basis van vertrouwen en gezamenlijk leren.

Loopbaanwerk voor particulieren en kleine ondernemers

Niet onze belangrijkste doelgroep, maar we deden het ook in 2020 wel: loopbaantrajecten voor particulieren die (onafhankelijk van hun werkgever) hun loopbaan onder de loep namen, met nieuwe banen, nieuwe perspectieven, hervonden balans als resultaat. Ook kleine zelfstandigen vonden nog steeds hun weg. De combinatie van werken met Business Model Canvas en oog voor persoonlijk ondernemerschap maakten ook deze trajecten doelgericht en persoonlijk waardevol.

Open Coffee Tilburg met Station88

Onze uit de hand gelopen hobby was ook in 2020 weer leuk om de schouders onder te zetten. In 2020 kwamen we los van het oude imago van Open Coffee Tilburg. We introduceren elke bijeenkomst een structuur die netwerken effectiever en leuker maakt. Verandering van locatie deed ook veel: Station88 nam ons in huis en zal dat ook in 2021 doen. Het bezoekersaantal zagen we tot onze vreugde in 2020 tot ruim 40 stijgen. Vanwege de coronamaatregelen kon niet alles doorgaan wat we gepland hadden. We duimen, net als onze trouwe bezoekers, dat we in 2021 weer los mogen.

Ook kiezen hoorde erbij

De afgelopen jaren hebben wij naast onze corebusiness in De Co-operatie Stichting De Ploeg Tilburg gerund. We hebben in die rol ondernemers gecoacht bij hun (door)start in hun bedrijf. Dat was werk dat ons behalve het plezier van langere tijd optrekken met een groep coachees ook veel voldoening gaf. Gief van Schijndel, Neeltje Huvenaars en Lia van Galen hebben als onze Raad van Toezicht professioneel, zorgvuldig en motiverend werk verricht. Toch moesten we concluderen dat ons werk in De Co-operatie in de verdrukking raakte vanwege onze inspanningen voor De Ploeg. Een lastig dilemma dus. Na wikken en wegen hebben we met een diepe zucht besloten de stichting te stoppen. Je kunt nog steeds bij ons terecht voor ondernemerscoaching, maar niet meer onder voorwaarden die zo fijn waren voor ondernemers met een tijdelijk krappe beurs.

Ambitie voor 2021

Gewaagde doelen stellen is leuk én spannend. Laten we beginnen met dat we hopen dat de twee eerstgenoemde zaken hetzelfde blijven. En vervolgens weten we wel wat we nog ambiëren:

Samenwerken met elkaar – Onze samenwerking koesteren we en zal ook in 2021 blijven bestaan. Samen ondernemen, zaken van elkaar overnemen, elkaar vinden als vertrouwde sparringpartner en elkaar scherp houden. Dat we elkaar getroffen hebben vinden we nog steeds een lot uit de loterij.

Samenwerken met klanten en opdrachtgevers – Werken met onze klanten en opdrachtgevers, samen met hen uitzoeken waar verandering op het raakvlak van mens en werk bijdraagt aan goed & gelukkig zijn in je werk, maatwerk leveren en persoonlijk betrokken zijn. Wij worden er erg werkgelukkig van. We zijn onze klanten en opdrachtgevers dankbaar voor hoe dit was in 2020.

Netwerken opzetten – Er waren in 2020 enkele kansen om netwerken voor ondernemers op te zetten buiten Tilburg. Bedoeling was, parallel aan onze Open Coffee-insteek en onze intervisie-aanpak, ondernemers actief samen te brengen en gestructureerd met en van elkaar te laten leren. De plannen zijn helaas on hold gezet vanwege de corona-epidemie. In 2021 pakken we die draad graag weer op.

Loopbaanwerk & persoonlijke ontwikkeling – Het thema werk is actueler dan ooit. Juist vanwege de pandemie staat werken zoals je dat gewend was onder druk. Wat je wilt, wat je verwacht, wat je nodig hebt: heroverwegen hoe dat voor jou zit en hoe je duurzaam inzetbaar blijft is noodzakelijker dan ooit. De tweede golf gratis loopbaanadvies was weer in no time op. Maar kom, neem dan zelf het heft in handen. Misschien heb je nog ontwikkelbudget. Of misschien vind je duurzame inzetbaarheid van je medewerkers als organisatie gewoon te belangrijk om van een overheidssubsidie af te laten hangen. Wij wel in ieder geval, en in 2021 zouden we graag in contact komen met andere organisaties dan waar we nu al aan loopbaanadvies en persoonlijke ontwikkeling doen om daarover in gesprek te gaan.

Intervisie – We hebben onze zinnen gezet op het starten van een derde intervisiegroep voor leidinggevenden, maar dan in een vroege óchtendvariant. We zijn op zoek naar matineuze leidinggevenden die met en van elkaar leren hoog hebben zitten en dat nu eindelijk búiten hun eigen organisatie voor elkaar willen krijgen.

Groepen – Het afgelopen jaar werkten we meer dan ooit één op één met onze klanten. We hebben het werken met kleine groepen, trainingen en workshops geven, bijvoorbeeld rondom werkdruk, werkgeluk en persoonlijk leiderschap, enorm gemist. De dynamiek van een groep, aansturen op meer delen met elkaar en op die manier veel van elkaar leren: het was vanwege corona gewoon lastig dat voor elkaar te krijgen. Maar, oh, als dat toch weer zou kunnen in 2021…