Oude wijn in nieuwe zakken

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij vinden iets van het woord ‘werkgeluk’. Overal komen we het ineens tegen. Hoezo nu? In een goede HR-omgeving is het al heel lang een belangrijk onderwerp van gesprek. En het softe imago dat aan het woord kleeft… Maar als we even wat verder kijken dan het woord lang is, staan we er volledig achter. Werkgeluk ís helemaal niet soft. En mensen die het afdoen als onzin lopen ernstig kans zich in de werkvingers te snijden. Het ligt er natuurlijk wel aan hoe je er als werknemer of als leidinggevende in de organisatie werk van maakt, vorm aan geeft, in investeert. De hoogste tijd dus, voor verdieping en nuance.

Oude wijn in nieuwe zakken, toch?

Werkgeluk is, als we eerlijk zijn, een klein beetje oude wijn in nieuwe zakken. Onderzoek toont namelijk al jaren aan dat je maar beter kunt zorgen dat medewerkers tevreden zijn en zich betrokken voelen bij hun organisatie. Tevreden en betrokken medewerkers…

  • presteren beter
  • zijn productiever
  • zijn effectiever
  • scoren hoger op klanttevredenheid
  • én blijven langer verbonden aan de organisatie.

Tel uit je winst. Dat bedoelen we nogal letterlijk. Organisaties die hun medewerkers betrokken en tevreden houden, halen hogere omzetten, hun klanten zijn tevreden en komen graag terug. Zij hebben minder last van personeelsissues als ziekteverzuim en hun medewerkers leveren kwalitatief beter werk.

Oude wijn in nieuwe zak, dus. Dus nu aan de slag met werkgeluk omdat dat economisch het beste is?

Nee, dat is nou net wat we niet bedoelen. Als dat je drijfveer is, werkt het niet. Werkgeluk is naast organisatorisch, praktisch en zakelijk óók relationeel. Een tafelvoetbalspel en een goede cateraar op je werk zijn niet genoeg. Het is persoonlijk en individueel. Het gaat zeker over het beste uit je medewerkers halen en daarop sturen door verbondenheid te creëren, ieders talent optimaal te benutten en te laten zien dat ieders werk betekenisvol is en impact heeft. Dat vraagt nogal wat van de organisatie en degenen die er leiding geven. Een goede werksfeer, waarin medewerkers zelfstandig kunnen handelen, waardering krijgen voor hun prestaties en ruimte hebben om ook fouten te maken. Waarin collegialiteit hoogtij viert en iedereen het gevoel heeft dat hij of zij een wezenlijke bijdrage aan het grotere geheel levert. Waarin ieder doet waar hij of zij écht goed in is en wat écht bij hem of haar past.

Dat betekent dus kwaliteiten kennen en benutten?

Ja! Met verstrekkende consequenties voor hoe medewerkers benaderd, gestimuleerd en beoordeeld worden. Beoordelen op ‘presteren’ is niet langer de manier om je medewerker gelukkig en je organisatie beter te maken. Natúúrlijk moeten er nog steeds resultaten worden geboekt. Maar dat lukt simpelweg beter als iemand doet waar hij of zij ook goed in is en gelukkig van wordt. Dat betekent dat mensen ‘op de goede plek moeten zitten’ en zich moeten kunnen ontwikkelen. En dat vraagt zakelijk investeren in de relatie, zodat je weet wie de ander is. Je mensen inzetten daar waar hun talent en vaardigheden het beste tot hun recht komen. Sturen op talentontwikkeling, nieuwe uitdagingen en groei van iedere medewerker. En nog steeds: zonder de organisatiedoelen uit het oog te verliezen.

Jouw werkgeluk wordt dus voor je geregeld. Lekker makkelijk, hoor!

Nou, in dat opzicht valt werkgelukkiger worden dan weer tegen. Je leidinggevende is geen helderziende. Wachten tot je baas je gelukkig maakt is echt geen optie. Zorgen dat je op de goede plek zit en je je goed voelt bij wat je op je werk doet is óók je eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat je tijd en aandacht zult moeten besteden aan zakelijke zelfreflectie. Weten waar je kwaliteiten liggen (en waar ook niet), je wensen helder hebben over je persoonlijke en zakelijke groei. Die kun je naar buiten brengen als je zelf ook zorgt voor een open gesprek met je collega’s en leidinggevende. Met andere woorden: stilzitten is geen optie.

Oké, zelf in beweging dus. Kan dat bij De Co-operatie?

We dachten dat je dat nooit zou vragen. Natúúrlijk kan dat bij ons. In beweging komen op het raakvlak van mens en werk is ons handelsmerk. Goed en gelukkig in je werk is onze slogan. Loopbaantrajecten voor wie wil uitzoeken waar hij nou echt op z’n plek is. Re-integratie en outplacement voor wie herintreedt of weet dat-ie weg wil (of moet). Persoonlijke vragen op het raakvlak van mens en werk. Teamtrainingen om gezamenlijk aan je werkcultuur te werken. HR-advies om in je organisatie je personeelsbeleid aan te passen op meer werkgeluk. Kijk maar eens op onze nieuwe website www.de-co-operatie.nl.

Dus jullie zijn zelf chef werkgeluk…

Hm, ja, eigenlijk wel. Hoewel we het een lastig woord vinden, dat werkgeluk. Zoals we al zeiden: je werkgeluk wordt niet voor je geregeld, het is óók je eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen wel zorgen voor structuur, instrumenten en een vriendelijke stok achter de deur om ermee aan de gang te gaan. Onze aanpak van uitzoeken, aangaan en veranderen is intensief. Het vraagt de nodige bereidheid tot oprecht kijken naar wat er op je bordje ligt. Niet dat dat per se vervelend is. Maar áls je dan eerlijk gaat kijken wordt in beweging komen onvermijdelijk. Maar daar kwam je tenslotte voor naar ons, om goed en gelukkig te worden in je werk. En serieus, als dat dan lukt, dan worden wij daar op onze beurt héél werkgelukkig van.

Hartelijke groet,

Sandra & Mathilde